Zgłobień
Wieś położona ok. 15 km na zachód od Rzeszowa, należąca niegdyś do majątku ziemskiego. Klasycystyczny dworek szlachecki z przełomu XVIII i XIX wieku. Sto metrów na zachód od niego renesansowy dwór obronny (na zdjęciu) z XVI wieku, którego właścicielką była Anna z Sieniawy Jordanowa, gruntownie przebudowany na początku XIX w., kiedy zaczął pełnić funkcję spichrza. Poniżej dworu-spichlerza stawy rybne.  Okolice wsi były niegdyś  terenami łowieckimi.


| Mapa serwisu |
| Jego blues | Dyskografia | Kalendarium | Aktualności | Wykaz utworów |