In English

Chicago Blues Festival startuje

opublikowano w dziale Świat

13 czerwca ruszył Chicago Blues Festival – naj­więk­szy dar­mowy festiwal bluesowy na świecie i naj­więk­szy muzyczny festiwal w Chicago. Lokalizacja imprezy świet­nie wpisuje się w tradycje bluesowe miasta – miesz­kały i tworzyły tam takie sławy jak Muddy Waters, Koko Taylor, Buddy Guy i James Cot­ton, a w chicagow­skich klubach wciąż roz­brzmiewają dźwięki bluesa. Jed­nakże to w maju i czerwcu ma miej­sce naj­więcej wydarzeń muzycz­nych poświęconych bluesowi, których zwień­czeniem jest właśnie Chicago Blues Festival. Tegoroczna, 31. edycja, odbywa sie w dniach 13 – 15 czerwca w chicagow­skim Grant Park nie­daleko jeziora Michigan. Impreza roz­poczyna się w godzinach przed­połu­dniowych występem Low-​reen & Maxwell St Mar­ket Blues Band. Artystą grającym na zakoń­czenie festiwalu będzie zaś Dr John. Pomiędzy nimi wystąpią dziesiątki ciekawych artystów. Szczegółowe infor­macje oraz har­monogram kon­cer­tów znaj­dziecie na stronie miasta Chicago.

Opublikowano: 2014-06-13 12:02:26
Źródło: www.cityofchicago.org

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design