In English

Nowy teledysk Joe Bonamassy

opublikowano w dziale Świat

W ser­wisie YouTube pojawił się teledysk do pierw­szego sin­gla zapowiadającego nowy album Joe Bonamassy – płytę „Blues Of Desperation”, która dzięki Mystic Produc­tions pojawi się na pol­skich sklepowych pół­kach 25 marca. Utwór nosi tytuł „Drive” i jest jedną z jedenastu kom­pozycji, które znajdą się na nowym albumie pokazującym – jak zapowiada sam twórca – nieco inne oblicze Joe Bonamassy.

Źródło: Mystic

„The Thrill Is Gone”

opublikowano w dziale Świat

Takiego Go pamiętamy…

Zmarł B.B. King

opublikowano w dziale Świat

To jeden z naj­smut­niej­szych dni w historii bluesa – jak podają amerykań­skie media inter­netowe powołując się na oświad­czenie adwokata B.B. Kinga (fot. archiwum The Chicago Tribune) Brenta Brysona, jakie prze­kazał agen­cji The Associated Press, Król Bluesa zmarł w nocy w czwar­tek 14 maja (amerykań­skiego czasu). Miał 89 lat. Już od jakiegoś czasu wiadomo było, że stan zdrowia muzyka się pogar­sza, ale wiadomość o śmierci zawsze jest strasz­nym zaskoczeniem. B.B. King był bodaj naj­popular­niej­szym wykonawcą bluesowym na świecie. Utwory z jego reper­tuaru, ze słyn­nym „The Thrill Is Gone” na czele stawały się prze­bojami, a zawierające je płyty sprzedawały się w milionowych nakładach. On sam miał na kon­cie 15 nagród Grammy i dziesiątki innych, prestiżowych wyróż­nień. Bluesowy świat stracił swoją ikonę.

Źródło: www.chicagotribune.com

Polacy na IBC: Two Timer

opublikowano w dziale Świat

W kategorii „Zespół” z rekomen­dacji Stowarzyszenia Jimiway – Towarzystwa Adoracji Bluesa i Rocka lat 70. na Inter­national Blues Chal­lenge zaprezen­towała się poznań­ska grupa Two Timer, grająca elek­trycz­nego bluesa i czer­piąca z korzen­nych wzor­ców gatunku, z zachowaniem tradycyj­nego, utrzymanego w stylu lat 60. i 70. brzmienia. Swoją muzykę określają jako „grunge blues na sterydach” i z nią pokazali się w Memphis.

Źródło: Blues.pl

Polacy na IBC: Dr Blues & SOUL RE VISION

opublikowano w dziale Świat

W kategorii „Zespół” z rekomen­dacji Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego na Inter­national Blues Chal­lenge zaprezen­towała się grupa Dr Blues & SOUL RE VISION. For­macja pokazała Amerykanom mieszankę elek­trycz­nego, wiel­komiej­skiego bluesa i klasycz­nego soulu.

Źródło: Blues.pl

Wcześniej opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design