In English

Świąteczne przeceny w Delta Groove Productions

opublikowano w dziale Świat

Do Gwiazdki zostało jesz­cze dużo czasu, ale sezon na świąteczne prze­ceny powoli się zaczyna. Znakomite płyty Phil­lipa Wal­kera, Arthura Adamsa, Phan­tom Blues Band czy Bobby’ego Jonesa za 4,95$; dwupłytowe wydaw­nic­twa The Hol­lywood Blue Flames za 7,95$; czy kom­pakty z autografem ulubionej gwiazdy bluesa za 12,99$ – tak atrak­cyjne świąteczne okazje znaleźć można w sklepie inter­netowym Delta Groove Produc­tions, poten­tata na rynku współ­czesnego West Coast bluesa. Obniżką, bar­dzo dużą lub nieco mniej­szą, objęta jest więk­szość tytułów w katalogu wytwórni, więc jest w czym wybierać.

Opublikowano: 2012-11-07 13:35:42
Źródło: www.deltagrooveproductions.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design