In English

International Blues Challenge w… komórce

opublikowano w dziale Świat

Tylko kilka dni pozostało do roz­poczęcia naj­więk­szego na świecie kon­kursu dla bluesowych zespołów. Tegoroczne Inter­national Blues Chal­lenge zacznie się 29 stycz­nia i potrwa do 2 lutego, tradycyj­nie w Mem­phis w stanie Ten­nes­see. Ostat­niego dnia wydarzenia roze­grają się finałowe star­cia solistów/​duetów i zespołów, które wcześniej przejdą przez ćwierć i pół­finały. Po raz pierw­szy prze­bieg kon­kursu będzie można na bieżąco śledzić za pomocą smart­fonowej aplikacji (dostęp­nej na urządzenia Apple i te z sys­temem Android) zawierającej plan występów wraz z mapą klubów, w których odbywają się kon­certy. Warto trzymać rękę na pul­sie, podob­nie jak warto trzymać kciuki za reprezen­tan­tów Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego – Sławka Wierz­chol­skiego i Nocną Zmianę Bluesa.

Opublikowano: 2013-01-23 09:57:33
Źródło: www.blues.org

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design