In English

Wyniki International Blues Challenge

opublikowano w dziale Świat

W sobotę 2 lutego zakoń­czyła się 29. edycja naj­waż­niej­szego na świecie kon­kursu dla bluesowych zespołów, Inter­national Blues Chal­lenge. Zwycięzcą kategorii solo/​duo został Lit­tle G. Weevil spon­sorowany przez stowarzyszenie bluesowe z Atlanty. Drugie miej­sce trafiło do Hisz­panów – The Suit­case Brothers. W star­ciu zespołów pierw­sze miej­sce zajął Sel­wyn Bir­chwood Band (fot. strona domowa zespołu). Co ciekawe drugą notę także otrzymali Europej­czycy, nie­miecka for­macja Michael van Mer­wyk & Bluesoul. Nagrodę za naj­lep­szą wydaną własnym sump­tem płytę otrzymał Steve Hill – widoczny u nas w dostęp­nym na YouTube frag­men­cie jed­nego z kon­cer­tów. Reprezen­tujący Pol­skę Sławek Wierz­chol­ski i Nocna Zmiana Bluesa dotarli do pół­finału IBC. Finał kolej­nej, 30. edycji prze­glądu odbędzie się 1 lutego 2014 roku.

Opublikowano: 2013-02-04 10:46:44
Źródło: www.blues.org

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design