In English

Gary Clark Jr. na okładce Living Bluesa

opublikowano w dziale Świat

Do prenumeratorów trafił już lutowy numer pisma Living Blues – naj­waż­niej­szego bluesowego magazynu na świecie. Jego okładkę zdobi zdjęcie Gary’ego Clarka Jr. „Minęło dużo czasu, odkąd jakikol­wiek muzyk wywodzący się z bluesowego środowiska dotarł ze swoją płytą do popo­wej listy Top 10 Bil­l­boardu, a dwudziestoośmioletni Gary Clark Jr. z Austin w Tek­sasie właśnie to uczynił. Clark, zaprezen­towany czytel­nikom Living Bluesa po raz pierw­szy w numerze 192 w dziele ‘Odkrycia’ w ciągu ostat­nich kilku miesięcy osiągnął nie­samowity suk­ces. (…) i nawet jeśli bluesowi pury­ści mogą krzywo patrzeć na co bar­dziej nowoczesne utwory Clarka, to jego suk­ces przy­czynia się do promocji całego bluesa w stop­niu tak wiel­kim, jakiego nie widzieliśmy od lat” – tymi słowami naczelny Brett J. Bon­ner roz­począł redak­cyjny wstęp­niak nowego numeru. W czasopiśmie jak zwykle ciekawe tek­sty, recen­zje płyt i wywiady.

Opublikowano: 2013-02-11 21:39:27
Źródło: www.livingblues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design