In English

Zmarł Alvin Lee

opublikowano w dziale Świat

Jak podał brytyj­ski The Telegraph, 6 marca w wyniku pooperacyj­nych kom­plikacji zmarł Alvin Lee (fot. strona domowa artysty) – brytyj­ski gitarzysta roc­kowy, lider Ten Years After, z którym zapisał się w historii muzyki przede wszyst­kim porywającym wykonaniem kom­pozycji „I’m Going Home” pod­czas legen­dar­nego festiwalu Wood­stock. Miał 68 lat. Jak czytamy w brytyj­skim dzien­niku, w jed­nym z wywiadów dla magazynu Rol­ling Stone Alvin Lee żalił się na status gwiazdy, jaki przyniósł mu tam­ten występ żałując, że od tam­tej pory publicz­ność chce go słuchać przede wszyst­kim w głośnych rock’n’rollowych solów­kach, pod­czas gdy on sam czuje się instrumen­talistą o znacz­nie szer­szych horyzon­tach. Odbiciem tej uwagi niech będzie dostępny na YouTube frag­ment jed­nego z póź­niej­szych kon­cer­tów Alvina Lee w mocno bluesowym repertuarze.

Opublikowano: 2013-03-07 21:43:41
Źródło: www.telegraph.co.uk

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design