In English

Zmarł Bob Brozman

opublikowano w dziale Świat

24 kwiet­nia muzyczne media podały przy­krą wiadomość. W wieku 59 lat zmarł Bob Brozman (fot. strona domowa artysty) – wir­tuoz akustycz­nej gitary, etnomuzykolog, historyk, wykładowca muzycz­nych warsz­tatów i nie­strudzony propagator wszel­kiej maści instrumen­tów strunowych. Występując na scenie otoczony był ulubionymi instrumen­tami, z których nie tylko korzystał, ale także historię których w elokwentny, ale nie­zwykle przy­stępny spo­sób przy­bliżał słuchaczom. Oprócz bluesa, jazzu i ragtime’u fascynowała go word music. Przy­kładem jego scenicz­nej kreacji niech będzie dostępny na YouTube frag­ment wydaw­nic­twa „Bob Brozman in Concert”.

Opublikowano: 2013-04-26 11:45:07
Źródło: www.bobbrozman.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design