In English

Odszedł Bobby „Blue” Bland

opublikowano w dziale Świat

Nie­zwykle smutną infor­mację dla miłośników bluesa i soulu podał blog The Huf­fing­ton Post. W nie­dzielę 23 czerwca, w wieku 83 lat, zmarł Bobby „Blue” Bland – jeden z naj­waż­niej­szych bluesowych wokalistów ostat­nich kil­kudziesięciu lat, znany między innymi z takich prze­bojów jak „Turn on Your Love Light” czy „Fur­ther On Up the Road”. Urodził się Rosemark w stanie Ten­nes­see, ale jego kariera, od działal­no­ści w grupie The Beale Streeters z B.B. Kin­giem i Johnny Ace’m i pierw­szych nagrań, po status wiel­kiej gwiazdy, to związek z Mem­phis i słynną Beale Street. W 1992 roku włączono jego nazwisko w poczet Rock and Roll Hall of Fame. Wspo­mnieniem wiel­kiego wokalisty niech będzie dostępne na YouTube kon­cer­towe wykonanie soulowej bal­lady „You’ve Got To Hurt Before You Heal” z póź­niej­szego okresu twór­czo­ści artysty.

Opublikowano: 2013-06-24 09:45:06
Źródło: www.huffingtonpost.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design