In English

Little Freddie King na okładce Living Bluesa

opublikowano w dziale Świat

Prenumeratorzy otrzymali już kolejny numer pisma Living Blues – naj­waż­niej­szego bluesowego magazynu na świecie. Jego okładkę zdobi zdjęcie bluesmana Litle Freddie’go Kinga (vid. YouTube) odwołujące się do bluesa z Nowego Orleanu będącego tematem prze­wod­nim numeru. „Kiedy mówi się o Nowym Orleanie i tam­tej­szym bluesie więk­szość osób myśli o skocz­nych, jaz­zujących dźwiękach wygrywanych przez orkiestry instrumen­tów dętych. Ale słychać tam także innego bluesa – gitarowego, utrzymanego w naj­lep­szej tradycji Mis­sis­sippi down-​home bluesa, jaki ostał się w klubach czar­nych dziel­nic miasta” – pisze w redak­cyj­nym wstęp­niaku naczelny Brett J. Bon­ner. W czasopiśmie jak zwykle ciekawe tek­sty, recen­zje płyt i wywiady.

Opublikowano: 2013-08-18 11:16:55
Źródło: www.livingblues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design