In English

Życzenia dla Johnny’ego Casha

opublikowano w dziale Świat

Minutę po pół­nocy w środę 26 lutego fani Johnny’ego Casha z całego świata mogą spo­tkać się w jed­nym miej­scu, aby celebrować urodziny swojego idola. Dzięki global­nej inicjatywie każdy może zapalić sym­boliczną gwiazdę, aby uczcić pamięć nie­samowitego „Man in Black”. Wchodząc na specjal­nie przy­gotowaną stronę inter­netową można wysłać urodzinowe życzenia dla tego wyjąt­kowego artysty. „Ta globalna akcja roz­poczęła się o pół­nocy w strefie czasowej Wysp Kiribati i Nowej Zelan­dii, wędruje przez świat, aby zakoń­czyć się o pół­nocy na Hawajach i Wyspach Samoa” – mówi Basia Popiołek z Sony Music Poland. Przez cały dzień urodzinowe wiadomo­ści będą wyświetlane na elek­tronicz­nym nie­bie. Urodzinowa inicjatywa poprzedza zaplanowaną na 25 marca premierę nie­dawno odnalezionego albumu Johnny’ego Casha, „Out Among The Stars”, z nowymi, studyj­nymi piosen­kami artysty. Jed­nym z patronów medial­nych wydaw­nic­twa jest Blues​.pl.

Opublikowano: 2014-02-26 14:14:34
Źródło: www.birthday.johnnycashonline.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design