In English

Bluesowe prezenty

opublikowano w dziale Świat

Sied­miocalowa figurka Johnny’ego Win­tera z gitarą w dłoniach, trzęsącą się głową i guzikiem, po wciśnięciu którego mały Johnny krzyczy „Rock’n’roll!”; kalen­darz na rok 2012 z historycz­nymi bluesowymi grafikami i płytą CD z utworami Charley’a Pat­tona, Blind Blake’a i Blind Lemona Jef­fer­sona; boxy z muzyką Erica Clap­tona, Jimiego Hen­driksa, Howlin’a Wolfa i Billa Wymana; czy dwustucz­ter­dziestostron­nicowa książka w twar­dej oprawce z ilustracjami legen­dar­nego Roberta Crumba to tylko nie­które z prezen­tów, jakie pod choinką ucieszą każ­dego bluesowego fanatyka. Taką listę – w ramach corocz­nych pod­powiedzi choin­kowych – opublikował ser­wis Blues​.About​.com, czyli bluesowy frag­ment jed­nego z bar­dziej popular­nych inter­netowych katalogów stron www. Warto się tej liście przyj­rzeć i sprawić komuś za jej pomocą dużo radości.

Opublikowano: 2011-12-14 19:26:45
Źródło: www.blues.about.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design