In English

Aretha Franklin ruszy w trasę

opublikowano w dziale Świat

Aretha Fran­klin – widoczna na jed­nym ze swoich naj­pięk­niej­szych zdjęć, por­trecie autor­stwa Hanka Par­kera – wyruszy w lutym w oczekiwaną przez fanów trasę kon­cer­tową. Królowa soulu zaplanowała pięć eks­kluzyw­nych kon­cer­tów w Stanach Zjed­noczonych. Siedem­dziesięciolet­nia gwiazda, wów­czas czter­nastolatka, debiutowała w 1956 roku albumem „The Gospel Soul of Aretha Fran­klin” – dziś jest jedną na naj­więk­szych postaci w historii muzyki soul. 30 stycz­nia miała miej­sce premiera kom­pilacji „Knew You Were Waiting – The Best of Aretha Fran­klin 1980−1998” prezen­tująca naj­ciekaw­sze frag­menty póź­niej­szego etapu jej kariery.

Opublikowano: 2012-02-02 12:26:57
Źródło: www.sonymusic.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design