In English

Nagrodzeni na International Blues Challenge

opublikowano w dziale Świat

4 lutego zakoń­czyła się w Mem­phis dwudziesta ósma edycja Inter­national Blues Chal­lenge, czyli organizowanego przez The Blues Foun­dation naj­więk­szego na świecie prze­glądu bluesowych zespołów. W tegorocz­nym prze­glądzie wzięło udział 226 zespołów, w składzie których znalazło się 748 muzyków z czter­dziestu stanów i szes­nastu krajów – w tym z Pol­ski. Naj­lep­szym zespołem okazała się grupa WIRED! Band, zaś naj­lep­szym solistą Ray Bon­neville. Nagroda w kategorii „Naj­lep­sza płyta wydana własnym sump­tem” powędrowała do Dave’a Kel­lera za krążek „Where I’m Coming From”, którego recen­zja nie­bawem pojawi się na Blues​.pl. Kon­kurs miał też dwa pol­skie akcenty – w kategorii solo/​duo zaprezen­towali się Kajetan Drozd i Piotr Rożan­kow­ski, zaś Irek Dudek ode­brał statuetkę Keeping The Blues Alive 2012 dla Rawa Blues Festival.

Opublikowano: 2012-02-09 15:16:33
Źródło: www.blues.about.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design