In English

Grammy dla Tedeschi Trucks Band

opublikowano w dziale Świat

Takiej kon­kuren­cji gala nagród Grammy nie widziała od dawna. W ramach pięć­dziesiątej czwar­tej edycji prze­glądu tego, co współ­czesny rynek ma do zaoferowania naj­ciekaw­szego, w kategorii „Naj­lep­szy bluesowy album roku” , obok nowych płyt Mar­cii Ball i Keb’a Mo’, stanęły w szranki albumy Gregga All­mana, War­rena Haynesa i Tedeschi Trucks Band (fot. strona domowa zespołu) z Derekiem Truck­sem na pokładzie, a więc postaci związanych z The All­man Brothers Band. Zdaniem komen­tatorów nie było wcześniej przy­padku, w którym trzej człon­kowie jed­nej for­macji zostali w tym samym roku nominowani z własnymi płytami w tej samej kategorii. Statuetkę otrzymał Trucks z żoną za wydany w Pol­sce przez Sony Music long­play „Revelator”, który recen­zowaliśmy nie­dawno na łamach Blues​.pl. Przy tej okazji warto przy­po­mnieć sobie dostępny na YouTube film prezen­tujący kulisy powstania albumu.

Opublikowano: 2012-02-15 14:30:06
Źródło: www.grammy.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design