In English

Zmarł Louisiana Red

opublikowano w dziale Świat

Iver­son Min­ter, znany bar­dziej jako Louisiana Red (fot. rufrecords​.de), zmarł 25 lutego w jed­nym z nie­miec­kich szpitali na skutek powikłań związanych z zaburzeniami pracy tar­czycy, miał 79 lat – tę smutną infor­mację prze­kazał nam Bob Cor­ritore. Początek jego muzycz­nej drogi datuje się na koń­cówkę lat czter­dziestych, kiedy osiedlił się w Detroit. Jego przyjaciółmi byli wtedy Eddie Burns i John Lee Hooker. Na prze­strzeni lat Red grywał i nagrywał z takimi postaciami jak Johnny Shines, Roosevelt Sykes, Brow­nie McGhee czy Peg Leg Sam. Nie osiągnął nigdy statusu gwiazdy bluesa, ale fani i koledzy z branży cenili go za pełne serca i nie­zwykle praw­dziwe podej­ście do bluesa, który towarzyszył mu – także jako życiowe doświad­czenie – od naj­młod­szych lat. Wspo­mnieniem Louisiany Reda niech będzie dostępne na YouTube archiwalne nagranie z jed­nego z nie­miec­kich kon­cer­tów The American Folk Blues Festival w 1983 roku, w którym na scenie, obok Carey’a Bella i Jimmy’ego Rodersa, zobaczyć można właśnie Reda.

Opublikowano: 2012-02-27 13:13:52
Źródło: www.bobcorritore.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design