In English

Urodziny Roberta Johnsona w New York Times

opublikowano w dziale Świat

Taj Mahal, Bet­tye Lavette, Shemekia Copeland, zespół Living Colour, Sam Moore i Otis Taylor to tylko część wykonaw­ców, którzy 6 marca w Apollo Theater w Mem­phis wzięli udział w kon­cer­cie z okazji stulecia urodzin Roberta John­sona. Rocz­nica trak­towana dość luźno, szczegól­nie gdy porów­nać ją z datą urodzin John­sona, stała się pretek­stem do zbiórki fun­duszy mających zasilić konto The Blues Foun­dation z myślą o budowie Blues Hall of Fame w Mem­phis. Kon­cert doczekał się recen­zji w New York Timesie, którą wraz ze zdjęciami Changa W. Lee znaleźć możecie na stronie dziennika.

Opublikowano: 2012-03-13 16:50:09
Źródło: www.nytimes.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design