In English

Chicagowski blues w obiektywie Billa Lupkina

opublikowano w dziale Świat

Jak prze­kazał nam Bob Cor­ritore, uznany har­monij­karz Bill Lup­kin zamie­ścił w Inter­necie nie­zwykle ciekawe zdjęcia ze swojej prywat­nej kolek­cji, na których rysuje się codzien­ność chicagow­skiego bluesa początku lat siedem­dziesiątych ubiegłego wieku. Lup­kin, związany dziś z wytwór­nią Blue Bella, był wów­czas nie­zwykle aktyw­nym uczest­nikiem chicagow­skiej sceny, występował z zespołami Boba Riedy i Jimmy’ego Rogersa, ale miał też okazję grywać z takimi postaciami jak widoczny na jed­nej z fotografii How­lin’ Wolf, Billy Boy Arnold, Jimmy Daw­kins, Lefty Dizz, Johnny Lit­tlejohn czy Lit­tle Mack Sim­mons. Pierw­szą serię historycz­nych zdjęć Lup­kina podej­rzeć możecie na stronie Boba Corritore.

Opublikowano: 2012-03-19 15:07:57
Źródło: www.bobcorritore.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design