In English

Juke jointy w filmowym kadrze

opublikowano w dziale Świat

Twórcy filmu dokumen­tal­nego „M For Mis­sis­sippi”, który pojawił się na amerykań­skich ekranach cztery lata temu, Roger Stolle i Jeff Kon­kel, przy­gotowali kolejny obraz poświęcony kul­turze bluesa. Dokument „We Juke Up In Here” odsłania świat roz­sianych po Mis­sis­sippi juke jonitów, czyli miejsc, w których gra i słucha się bluesa, czy – nie zawsze legal­nie – pije alkohol. Historia juke’ów opowiedziana jest muzyką, ale też wspo­mnieniami i komen­tarzami osób związanych z knaj­pami. Rów­nolegle z premierą kinową dokument trafił na DVD, w pudełku którego znaleźć można dodat­kową płytę audio ze ścieżką dźwiękową filmu. Wydaw­nic­two pojawi się w amerykań­skich sklepach 15 maja, ale już teraz można je znaleźć w Inter­necie na stronie projektu.

Opublikowano: 2012-04-13 15:48:10
Źródło: www.wejukeupinhere.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design