In English

Zmarł Michael „Iron Man” Burks

opublikowano w dziale Świat

Jak podano na stronie Alligator Records, 6 maja, w wieku pięć­dziesięciu czterech lat – praw­dopodob­nie na zawał serca – zmarł gitarzysta Michael „Iron Man” Burks (fot. Paul Natkin). Porów­nywany często do Alberta Kinga miał na kon­cie cztery nominacje do prestiżowych Blues Music Awards, w tym tę dla „Naj­lep­szego gitarzysty” w 2012 roku. Pol­ska publicz­ność miała okazję słuchać go pod­czas jed­nej z edycji Rawa Blues Festival. Wspo­mnieniem Burksa niech będzie utwór „Empty Promises”, którego piękną wer­sję zobaczyć możecie w ser­wisie YouTube.

Opublikowano: 2012-05-07 22:23:23
Źródło: www.alligator.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design