In English

Robert Cray w BBC

opublikowano w dziale Świat

Robert Cray gościł nie­dawno w studio BBC One zapowiadając swoją brytyj­ską trasę kon­cer­tową na marzec 2013 roku. Pol­scy fani nie muszą tak długo czekać – jego kon­cert już w naj­bliż­szą sobotę 6 paź­dzier­nika pod­czas Rawa Blues Festival w katowic­kim Spodku. Dzien­nikarze poran­nego programu emitowanego w naj­popular­niej­szej stacji telewizyj­nej na Wyspach przed­stawili Roberta Craya jako zdobywcę pięciu nagród Grammy i legendę bluesa, której płyty sprzedały się w licz­bie ponad 12 milionów egzem­plarzy. W trak­cie roz­mowy Cray opowiedział historię utworu „(Won’t Be) Coming Home”, do którego powstał naj­now­szy teledysk promujący ostatni album artysty. Pojawił się rów­nież wątek tematyki społeczno-​politycznej obec­nej także na jego ostat­nich płytach. W wywiadzie gitarzysta zdradził także, że jego żona pochodzi z Wiel­kiej Brytanii, i że oboje czują się tam jak w drugim domu. Powtórkę wywiadu można obej­rzeć w ser­wisie inter­netowym BBC.

Opublikowano: 2012-10-05 15:45:02
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design