In English

Nowy Rok pod znakiem reedycji

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Ser­wis Blues​.About​.com – bluesowy frag­ment jed­nego z bar­dziej popular­nych inter­netowych katalogów stron www – publikuje co miesiąc listę albumów, które mają się ukazać w naj­bliż­szych tygo­dniach. Prze­glądając stycz­niowe premiery można zauważyć, że wytwór­nie płytowe postawiły na reedycje. Z okazji trzydziestej rocz­nicy pierw­szego wydania debiutancki album Stevie Ray Vaughana, „Texas Flood”, otrzyma nowe życie w postaci dwupłytowej edycji z bonusem w for­mie kon­certu zarejestrowanego 20 paź­dzier­nika 1983 roku w Ripley’s Music Hall w Filadel­fii. Wśród wznowień znajdą się też „Johnny Win­ter And Live” Johnny’ego Win­tera i „Cheap Thrills” Big Brother & the Hol­ding Com­pany. Miłośnicy historii będą mieli okazję wrócić do archiwal­nych nagrań Wieleb­nego Gary Daviesa i młod­szego brata Brownie’go McGhee, Granville. (pd)

Opublikowano: 2013-01-03 10:17:05
Posłuchaj: www.blues.about.com

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design