In English

Son Of Dave „03”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Nie lubię określania Son Of Dave’a jako bluesmana nowych czasów, ani innych temu podob­nych przy­dom­ków. Zawsze patrzyłem na jego twór­czość przez pryzmat muzyki pun­kowej. No ale skoro uważany jest za twórcę bluesowego, to kimże jestem by to osądzać? Z kronikar­skiego obowiązku warto wspo­mnieć, że ma on za sobą sup­por­towanie Iggy’ego Popa oraz jest endor­serem har­monijek firmy Seydel.

U Syna Dave’a lubię wszystko, od jego image, z którego ma u mnie 5+, po projekty okładek płyt. Wystar­czy obej­rzeć okładkę albumu, który chcę przed­stawić. Niby bluesowa, ale nie do końca. I na pewno oddaje klimat płyty. Mam więk­szość albumów wydanych przez tego artystę, ale w tym tek­ście chciałem napisać co nieco o moim ulubionym, zatytułowanym „03”.

Son Of Dave jest har­monij­karzem używającym loop station. Moim skrom­nym zdaniem jest naj­lep­szym użyt­kow­nikiem tego urządzenia spo­śród har­monij­karzy. Określany jest mianem „harp­boxer” z racji używania beat­boxingu w trak­cie gry na instrumen­cie. Wybit­nie ryt­miczny muzyk. Na próżno szukać w jego muzyce powalających solówek, ale te, które gra, są pełne ener­gii i mają świetny groove.

Na albumie znaj­duje się jedena­ście utworów. Syna Dave’a wspierają w nich inni muzycy. CD jest dla mnie zbiorem naj­lep­szych kom­pozycji tego muzyka, zaczynając od wspominającego stare czasy „Old Times Where Good Times”, przez wybit­nie sin­glowego „Low Ridera”, po mojego ulubionego „Hel­l­hounda”. Nie ma tu utworu, który mnie znudził – wszyst­kie są na wysokim poziomie i pokazują, że instrument jakim jest har­monijka może ewoluować w innym kierunku niż bluesowo-​jazzowa wir­tuozeria. Wspaniałym utworem jest chwytający za serce „I’m Not Your Friend No More”. Mocną stroną longplay’a są też pełne humory teksty.

Cały album genial­nie pul­suje, wchodzi łatwo, a chęć posłuchania nowych utworów jest rów­nie naturalna, jak pragnienie wody po grubej imprezie. Polecam!

Karol Duda

Opublikowano: 2013-01-21 12:41:46
Wydawca: Kartel
Posłuchaj: www.amazon.co.uk

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design