In English

Various Artists „The Best Blues… Ever!”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Geo­rge Thorogood i kom­pozycja „Bad To The Bone”, przy której Arnold Schwarzeneg­ger, jako fil­mowy Ter­minator, pojawił się na ekranie w drugiej czę­ści tej słyn­nej serii – klasyka! – to jeden z wielu ciekawych utworów, które znaleźć można na albumie poświęconym bluesowi, jaki wytwór­nia EMI Music Poland wydała w ramach popular­nej serii wydaw­niczej „The Best… Ever!”. Na album, który powstał przy udziale i wspar­ciu dzien­nikarza muzycz­nego bliskiego wszyst­kim blues­fanom, Jana Choj­nac­kiego z radiowej Trójki, składają się cztery płyty wypeł­nione bluesowymi utworami, które trzeba mieć w swojej kolek­cji. Wśród wykonaw­ców, którzy znaleźli się na kom­pilacji są między innymi: Muddy Waters, John Lee Hooker, Wil­lie Dixon, Buddy Guy, B.B. King, John Mayall, Eric Clap­ton, The Animals czy Gary Moore.

Jest tam coś dla pasjonatów klasyki – m.in. Robert John­son, T-​Bone Wal­ker, Slim Harpo, Koko Taylor. Są now­sze brzmienia – m.in. Lon­nie Mack i Stevie Ray Vaughan, The Derek Trucks Band czy Joe Louis Wal­ker w utworze z jego naj­now­szej, wydanej przez chicagow­skiego Alligatora płyty „Hel­l­fire”. Są wresz­cie odniesienia do rodzimej bluesowej fonografii – m.in. Sebastian Riedel i Leszek Cichoń­ski, J.J. Band czy Tade­usz Nalepa. Na czterech płytach zebrano w sumie 66 kom­pozycji, wśród których każdy znaj­dzie takie, które przy­padną mu do gustu – o to zatrosz­czył się Jan Chojnacki.

Oczywi­ście takie wydaw­nic­twa nie są w stanie zastąpić nor­mal­nej płytoteki zawierającej peł­nie albumy prezen­towanych tam wykonaw­ców, ale dla tych, którzy swoją przy­godę z danym gatun­kiem dopiero roz­poczynają to zawsze dobre źródło pierw­szego kon­taktu z muzyką czy idealna składanka na długie podróże samo­chodem. Warto mieć na półce.

Prze­mek Draheim

Opublikowano: 2013-01-30 15:19:23
Wydawca: EMI Music Poland
Posłuchaj: www.empik.com

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design