In English

Led Zeppelin „Celebration Day”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Definicja rock’n’rolla? Dwa słowa – Led Zep­pelin. 10 grud­nia 2007 roku, po 27 latach prze­rwy, ta legen­darna grupa pojawiła się na scenie w lon­dyń­skiej O2 Arena. Do Johna Paula Jonesa, Jimmy’ego Page’a i Roberta Planta dołączył Jason Bon­ham, syn zmar­łego per­kusisty Johna Bon­hama. Razem wykonali szes­na­ście piosenek z dorobku zespołu, w tym nie­zapo­mniane „Whole Lotta Love”, „Kash­mir” czy „Stair­way To Heaven”. Po pięciu latach, dzięki wytwórni Atlan­tic i kon­cer­nowi War­ner Music, tam­ten wyjąt­kowy kon­cert doczekał się wydania na płytach CD i DVD. Dużo dobrego znajdą tam miłośnicy roc­kowego odcienia bluesa.

Jeśli wierzyć księdze Rekor­dów Guin­nessa z 2009 roku, lon­dyń­ski występ Led Zep­pelin prze­szedł do historii jako ten, którego chęć obej­rzenia wyraziła w Inter­necie rekor­dowa liczba osób – ponad 20 milionów. Szczę­ściarzy, którzy znaleźli się w O2 Arena w Lon­dynie była w porów­naniu z tą gigan­tyczną liczbą garstka, bo zaled­wie osiem­na­ście tysięcy. Ci, którym się udało, nie mieli powodu do narzekań, wręcz prze­ciw­nie. Sam Robert Plant tak mówił o występie: „To było coś wyjąt­kowego i spek­takular­nego. Wspaniale się bawiłem”. Trudno się z tym nie zgodzić słuchając na przy­kład trwającej ponad 11 minut kom­pozycji „In My Time Of Dyin’” o gospelowych korzeniach, czy innego zanurzonego w bluesie i muzyce gospel jamu, „Nobody’s Fault but Mine”. Dodając do tego utrzymane w klimacie bluesowej bal­lady „Since I’ve Been Loving You” dostajemy szeroki prze­krój reper­tuarowy, w którym obok naj­bar­dziej hitowych, naj­czę­ściej granych i słuchanych utworów Led Zep­pelin znalazło się miej­sce dla tych, do których masowa publicz­ność wraca nieco rzadziej. Do takiego pod­szytego bluesem rock’n’rolla niż­szy niż przed laty głos Roberta Planta doskonale pasuje. Chemia, która między muzykami dzieje się na scenie, także nie przeszkadza.

Jak przy­stało na zapis naj­bar­dziej oczekiwanego wydarzenia w historii muzyki roc­kowej, prze­pięk­nie oprawione graficz­nie wydaw­nic­two, z kapitalną okładką z charak­terystycz­nym zep­pelinem szybującym nad Tamizą, przy­gotowano w kilku for­matach tak, aby zadowolić jak naj­więk­szą liczbę fanów. Do wyboru jest między innymi wer­sja dźwiękowa na dwóch krąż­kach CD, wydanie na dwóch CD i pojedyn­czym DVD lub płycie Blu-​ray, for­mat Blu-​ray Audio z pod­kręconymi parametrami dźwięku czy wer­sja na trzech stuosiem­dziesięciogramowych płytach winylowych. Co kto lubi. Ważne, żeby każ­dego z tych wydań słuchać naprawdę głośno!

Prze­mek Draheim

Opublikowano: 2013-02-18 14:16:40
Wydawca: Atlantic / Warner Music Poland
Posłuchaj: www.amazon.com

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design