In English

„Dr Blues: Tribute To Ol’Skool Masters”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Choć Święta Bożego Narodzenia i czas prezen­tów już za nami, warto pamiętać o prezen­cie, jaki specjal­nie dla roz­kochanych w bluesie i soulu melomanów przy­gotował Dr Blues, czyli Krzysz­tof Rybar­czyk. Nakładem oficyny Flower Records ukazał się właśnie dwupłytowy album, na którym zespołom Rybar­czyka – bluesowej Wiel­kiej Łodzi i soulowemu Dr Blues & Soul Re Vision – towarzyszą amerykań­scy front­mani, Bob­bie „Mercy” Oliver i Niki Buzz, a całe wydaw­nic­two dostępne jest do pobrania legal­nie i za darmo w Internecie.

Dr Blues: Tribute To Ol’Skool Masters” to dwie płyty, a na nich w sumie dwadzie­ścia cztery utwory – dwana­ście utrzymanych w stylistyce tradycyj­nego, elek­trycz­nego bluesa i drugie tyle zagranych na soulowo, z udziałem trzyosobowej sek­cji dętej. Oba krążki łączy osoba Krzysz­tofa Rybar­czyka, wokalisty, gitarzysty i producenta nagrań, który od 1984 roku występuje w składzie poznań­skiej Wiel­kiej Łodzi – tej samej, z jaką w 1996 roku otworzył pol­ski kon­cert B.B. Kinga, i który od 2010 roku pełni rolę lidera for­macji Soul Re Vision. Na nowym albumie oba te zespoły wspierają amerykań­scy wykonawcy, z którymi w czerwcu i lipcu 2013 roku kon­cer­tował Rybar­czyk. Nagrania z Bobbie’m „Mercy” Oliverem zebrane na dysku numer jeden z dopiskiem „Blues” zarejestrowano i w studiu, i na żywo, z klubową atmos­ferą, która udziela się szczegól­nie w takich ever­greenach jak „Hoot­chie Coot­chie Man” i „Everything’s Gonna Be Alright”. Duża w tym zasługa muzycz­nej spraw­no­ści Wiel­kiej Łodzi i wokalu Bobbie’go „Mercy” Olivera, którego śmiało można nazwać bluesmanem z krwi i kości. Jego syl­wetkę przy­bliża krótka biografia zamiesz­czona w książeczce albumu: „Urodził się w 1939 roku w Tek­sasie. W młodo­ści zbierał bawełnę na plan­tacji na Połu­dniu Stanów, wieczorami ucząc się gry na gitarze i har­monijce, a w latach pięć­dziesiątych i sześć­dziesiątych, w czasie roz­kwitu bluesa na Pół­nocy USA miesz­kał i pracował w Chicago, gdzie grywał z naj­lep­szymi wykonaw­cami gatunku”. Ten auten­tyzm dobrze słychać na płycie i miej­scami można się poważ­nie zdziwić, że o to słuchamy pol­skiej produk­cji, a nie krążka wydanego przez jedną z chicagow­skich wytwórni.

Drugi ze srebr­nych dys­ków w zestawie to już nowy lider, Niki Buzz, nowi muzycy towarzyszący Dr Bluesowi pod szyl­dem Soul Re Vision i propozycja dla miłośników dźwięków spod znaku Otisa Red­dinga i Wil­sona Pic­ketta. Ów klasyczny soul jest na pol­skim rynku muzycz­nym prak­tycz­nie nieobecny, więc to co robi Dr Blues i Soul Re Vision jest godne nie tylko odnotowania, ale i wnikliwej uwagi – szczegól­nie na płycie „Tribute To Ol’Skool Soul Masters”, gdzie rolę wokalisty przejął Niki Buzz. Młod­szy od Olivera, bo zaled­wie sześć­dziesięcioletni mul­tiin­strumen­talista, który grał między innymi w zespołach Ika i Tiny Tur­ner czy Jamesa Browna, a w latach siedem­dziesiątych współ­pracował w Nowym Jorku z takimi postaciami jak Patti Smith, Tal­king Heads, czy Whit­ney Houston. Nic więc dziw­nego, że soulowe klasyki w jego wykonaniu, nawet jeśli nie biją na głowę oryginałów, wypadają bar­dzo prze­konująco. Zresztą takich utworów jak „(Sit­ting On) The Dock Of The Bay” czy „In The Mid­night Hour” zawsze przyjem­nie sie słucha.

Album, o czym była już mowa, Krzysz­tof Rybar­czyk przy­gotował jako nie­zwykle sym­patyczny prezent dla melomanów – całość, zarówno w plikach mp3, jak i lep­szej jako­ści plikach WAV, jest do ściągnięcia z Inter­netu, legal­nie i cał­kowicie za darmo, choćby za pośred­nic­twem por­talu Blues​.pl. Warto.

Prze­mek Draheim

Opublikowano: 2013-12-31 11:15:18
Wydawca: Flower Records
Posłuchaj: www.soulrevision.pl

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design