In English

Jarle Bernhoft
„Walk With Me (Live at Chateau Neuf)”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Instrumen­talny wstęp „Dark Fan­fare”, a zaraz potem pięk­nie zaśpiewany „Buzz Aldrin” otwierają wydaną przez Univer­sal Music płytę „Walk With Me (Live at Chateau Neuf)” Nor­wega Jarle Bern­hofta. To jeden z naj­ciekaw­szych głosów na współ­czesnej europej­skiej scenie. Jego muzyka łączy klasyczny soul z odrobiną jazzu i por­cją nowych brzmień. Na ostat­nim, kon­cer­towym albumie arty­ście towarzyszy KORK, czyli Orkiestra Nor­weskiego Radia.

Jarle Bern­hoft zaczynał jako wokalista roc­kowych nor­weskich grup Explicit Lyrics i Span, z tą ostat­nią zdobywając nawet sporą rzeszę roz­kochanych w cięż­szych brzmieniach fanów. Ale w 2005 roku coś w jego podej­ściu do muzyki się zmieniło – jeden z przyjaciół podarował mu płytę for­macji Sly & The Family Stone i wtedy Jarle zanurzył się w muzyce soul. Efek­tem tej nowej fascynacji był bar­dzo dobry krążek „Ceramic City Chronic­les” przynoszący por­cję klasycz­nego soulu ubranego w uwspół­cześnione, trochę jaz­zujące aran­żacje. Dziś Bern­hoft, bo pod takim skróconym imieniem występuje, to jedna z naj­jaśniej­szych nor­weskich gwiazd – nie­zwykle kreatywna, a przez to hołubiona w swoim kraju i coraz bar­dziej doceniana za granicą, także w Stanach Zjed­noczonych. Nic dziw­nego, kiedy słyszy się takie nagrania. Roz­budowane aran­żacje w makijażu sek­cji smycz­ków robią wiel­kie wrażenie. Całość jest nastrojowa i naprawdę wciąga – jak dobra książka. (pd)

Opublikowano: 2014-03-26 22:51:40
Wydawca: Universal Music
Posłuchaj: www.itunes.apple.com

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design