In English

Jimmy Barnes „Hindsight”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

AC/​DC, INXS, Kylie Minogue czy Nick Cave to tylko nie­które ze znanych muzycz­nych nazw i nazwisk, które pochodzą z Australii – krainy wydawałoby się tak bar­dzo oddalonej od cen­trum muzycz­nego main­streamu. Do powyż­szej listy warto dodać jesz­cze jedno nazwisko, w Pol­sce prak­tycz­nie nie­znane, a w rodzin­nym kraju mające status praw­dziwej legendy rocka. To wokalista Jimmy Bar­nes. Pod koniec ubiegłego roku, nakładem holen­der­skiej wytwórni Provogue, ukazała się płyta „Hind­sight”, którą artysta uczcił 30. rocz­nicę roz­poczęcia kariery solowej. Na albumie towarzyszyli mu goście, m.in. Joe Bonamassa. Ci, którzy znają katalog płytowy Bonamassy słyszeli już tych gen­tlemanów razem w kom­pozycji „Too Much Ain’t Enough Of Love” – zawar­tej na płycie Joe, a zaśpiewanej – tak jak w oryginale – właśnie przez Bar­nesa. Tu Joe oddaje przy­sługę i to dwukrot­nie – naj­pierw w towarzystwie muzyków z legen­dar­nej for­macji Jour­ney, potem wokalistki Tiny Areny.

Na „Hind­sight” składa się czter­na­ście utworów, czyli ponad godzina muzyki, w której przed mikrofonem błysz­czy Jimmy Bar­nes, a towarzyszą mu bar­dzo ciekawi, szczegól­nie z naszej środ­kowoeuropej­skiej per­spek­tywy goście. Mnie jako miłośnika coun­try cieszy obec­ność Keitha Urban – i natural­nie wspo­mnianego już bluesowego Joe Bonamassy – ale są tu też grupy The Living End, Baby Animals, Diesel czy znany z bandu Bruce’a Spring­steena Steven Van Zandt. Sporo interesujących głosów i roc­kowych brzmień. Interesujące są też historia i losy nowego albumu, który w Australii roz­rósł się do aż trzech płyt CD – na pierw­szej są nowe nagrania, na dwóch pozostałych archiwalne hity, jak przy­stało na kom­pilację „The Best Of”. Nie­zależ­nie od tego, po który zestaw sięgniemy, czeka nas blues-​rockowa gratka z wybuchowym głosem na pierw­szym planie. Jak powiedzieliby w Australii, good on ya!

Prze­mek Draheim

Opublikowano: 2015-03-25 17:56:09
Wydawca: Provogue Records
Posłuchaj: www.mascotlabelgroup.com

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design