In English

Steve Cropper
„Dedicated: A Salute To The 5 Royales”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

O ile w historii muzyki zapisało się wielu wybit­nych soulowych wokalistów, o tyle skojarzenie na linii klasyczny soul-​gitara jest tylko jedno, Steve Crop­per. Jeden z twór­ców legen­dar­nego brzmienia wytwórni Stax, współ­założyciel popular­nego Booker T. & The MGs, współ­autor wiel­kich soulowych prze­bojów – w tym „In The Mid­night Hour” wyśpiewanego przez Wil­sona Pic­ketta i „(Sit­ting On) The Dock Of The Bay” Otisa Red­dinga – a także gitarzysta, który w soulowym brzmieniu do dziś nie ma sobie rów­nych. Warto pochylić się nad jego dokonaniami, tym bar­dziej, że jest ku temu okazja, bo ukazała się nie­dawno jego nowa płyta, wydany przez 429 Records album „Dedicated: A Salute To The 5 Royales”.

Znany przede wszyst­kim jako znakomity muzyk sesyjny, którego gitarę słychać na naj­waż­niej­szych płytach wytwórni Stax, w 1971 roku Crop­per wyszedł z cienia nagrywając solową płytę. Nie żeby w tym cieniu działa mu się krzywda, ale na instrumen­tal­nym „With A Lit­tle Help From My Friends” jego gitara nie musiała już ustępować miej­sca wokalistom i mogła zaprezen­tować się w peł­nej krasie – oczywi­ście w otoczeniu klasycz­nie soulowych aran­żacji grupy Booker T. & The MGs rodem z naj­lep­szych sin­gli Eddiego Floyda, Wil­sona Pic­ketta czy Otisa Reddinga.

Ciągnęło chyba jed­nak Crop­pera do współ­pracy z wokalistami, bo na nowej płycie jest ich bez liku. Bet­tye LaVette, Steve Win­wood, Lucinda Wil­liams, B.B. King, Shemekia Copeland, Del­bert McC­lin­ton, John Pop­per czy Sharon Jones z grupy The Dap Kings – lista gości na „Dedicated” jest imponująca, podob­nie jak temat prze­wodni albumu – hołd złożony jed­nej z waż­niej­szych grup rhythm’n’bluesowych lat pięć­dziesiątych, The 5 Royales i ich gitarzy­ście, Low­manowi Paulingowi.

Swój pierw­szy kon­takt z muzyką The 5 Royales Crop­per prze­żył jesz­cze w liceum, za sprawą basisty Donalda Dunna, z którym grywał w szkol­nym zespole. Tego samego „Ducka”, z którym występował w Booker T. & The MGs, a potem w fil­mowych Blues Brothers. Brat Dunna pracował wów­czas w sklepie z płytami, w którym młodzi adepci rhythm’n’bluesa usłyszeli po raz pierw­szy temat „Think”. I to było to. Na „Dedicated” fascynację muzyką Paulinga i spółki słychać w każ­dym z 15 utworów. Trochę staromod­nych, ale naprawdę ładnych.

Warto ich posłuchać, podob­nie jak star­szych nagrań Croppera.

Prze­mek Draheim

P.S. Kunsz­tem Steva Crop­pera zachwycał się ostat­nio Conan O’Brien, gwiazda amerykań­skiej telewizji, w programie którego „The Colonel” – jak mówią do niego przyjaciele – prezen­tował się z nową płytą. Frag­menty tego występu możecie obej­rzeć na YouTube.

Opublikowano: 2011-12-12 13:39:29
Wydawca: 429 Records
Posłuchaj: Odsyłacze w tekście

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design