In English

The Black Keys „El Camino”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Z całą pew­no­ścią gdy dziesięć lat temu Dan Auer­bach i Patrick Car­ney spo­tkali się po raz pierw­szy żeby wspól­nie pograć, nie spo­dziewali się, że założą zespół, który stanie się ikoną brud­nego, amerykań­skiego blues-​rocka. Mimo tego, że przez wiele lat gitara i per­kusja stanowiły jedyne instrumenty, w które uzbrojone było The Black Keys, zespół z Ohio zaczął szukać nowych form wyrazu i zerwał z kon­wen­cją garażowego duetu.

Słuchając „El Camino” nie można się oprzeć wrażeniu, że jest to płyta prze­znaczona dla szerokiego grona odbior­ców. W wielu utworach charak­terystyczne bluesowo zabar­wione riffy Dana Auer­bacha ustępują miej­sca chwytliwym melodiom na syn­tezatorach i świet­nym par­tiom wokalu. Próżno tutaj zatem szukać jakiejś gitarowej finezji, kom­pozycje są proste i właśnie na tym polega magia ostat­niego dzieła The Black Keys, które aż prosi się o to, aby je puścić w radiu.

Gdyby postarać się przy­lepić etykietę do „El Camino” to należałoby powiedzieć, że jest to płyta z muzyką „alter­natywą” lub po prostu indie roc­kiem. Zespół idzie z duchem czasu, lecz kłam­stwem jest stwier­dzenie, że The Black Keys definityw­nie zerwało ze swoim starym stylem i fascynacją muzyką bluesową. „El Camino” wyraża dokład­nie te same tre­ści, które wyrażały nagrania zespołu zrealizowane w garażu. Słychać to doskonale np. w „Money Maker”, „Hell of a Season” czy „Run Right Back”, którego motyw prze­wodni brzmi tak, jakby był zagrany ręką Mis­sis­sippi Freda McDowella. Zespół nie chce stać w miej­scu i roz­wija się w bar­dzo interesującym kierunku.

Czy The Black Keys swoim ostat­nim krąż­kiem są w stanie zadowolić starych fanów? Wszakże zdarza się, że wykonawca dużo traci, gdy odchodzi od pier­wot­nego zamysłu na tworzenie muzyki. „El Camino” brzmi staro i nowo jed­nocześnie, łączy to, co było naj­lep­sze na poprzed­nich płytach zespołu oraz nowoczesne brzmienia i roz­wiązania studyjne. Duet dokonuje zatem rzeczy nie­bywałej – tworzy muzykę popularną, zachowując swoją dawną, garażową werwę.

Patryk Mit­zig

P.S. Dla tych, którzy płyty jesz­cze nie słyszeli, w ser­wisie YouTube mała próbka.

Opublikowano: 2012-02-28 14:03:09
Wydawca: Nonesuch / Warner Music Poland
Posłuchaj: www.amazon.com

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design