In English

Danny Gill
„Learn To Play: Black Country Communion” DVD

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Dzięki serii szkółek gitarowych „Learn To Play” mogliśmy już nauczyć się utworów zespołów takich jak Led Zep­pelin, AC/​DC czy Pink Floyd. Tym razem Lick Library raczy nas szkółką, która jest poświęcona gitarowym wyczynom Joe Bonamassy w zespole Black Coun­try Com­munion, a rolę nauczyciela pełni znany już fanom serii Danny Gill.

Dwie płyty DVD zawierają skrupulatną instruk­cję gry pięciu utworów. Każda kom­pozycja jest podzielona na poszczególne czę­ści i wytłumaczona krok po kroku. Prowadzący dokłada wszel­kich starań, by nie pozostawić wąt­pliwo­ści, jak dany riff czy solówka powinien być zagrany. Nawet bar­dziej wymagające zagrywki są bowiem roz­pracowane z precyzją co do pojedyn­czego dźwięku i wyjaśnione w bar­dzo przej­rzysty spo­sób, a ich opanowanie ułatwiają dodat­kowo różne ujęcia kamer.

Poziom szkółki można określić jako śred­niozaawan­sowany, próżno tutaj bowiem szukać wyjaśnień poszczegól­nych tech­nik, które w objaśnianych utworach są wykorzystywane. Danny Gill zakłada, bar­dzo słusz­nie zresztą, że ktoś, kto sięgnie po materiał tłumaczący zagrywki Joe Bonamassy, jak robić pod­ciąg i vibrato już wie. Kwestie związane z teo­rią muzyki rów­nież zostają prze­mil­czane, trzygodzinne nagranie wideo do minimum ogranicza omawianie tego typu zagad­nień, by móc skupić się na utworach.

Bycie domorosłym gitarzystą wydaje się być dzisiaj o wiele łatwiej­sze niż nie­gdyś, a jest tak ze względu na powszech­nie dostępne materiały edukacyjne. Nie trzeba wiele czasu, by prze­konać się, że rynek jest pełen szkółek wszel­kiej maści i trudno się w tym połapać, będąc młodym adep­tem gitarowej sztuki. Pośród tego nawału wydaw­nictw interesujące miej­sce zaj­muję seria „Learn To Play” dedykowana wszyst­kim tym, którzy w prosty i szybki spo­sób chcą się nauczyć grać utwory swoich ulubionych wykonaw­ców, a mają już pewne obycie z instrumentem.

Patryk Mit­zig

Opublikowano: 2012-03-07 12:40:38
Wydawca: Lick Library
Posłuchaj: www.licklibrary.com

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design