In English

Otis Taylor „Otis Taylor’s Contraband”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Otis Taylor nie nagrywa słabych płyt. To krót­kie zdanie naj­lepiej pod­sumowuje muzyczny dorobek bluesmana, który dwukrot­nie zdobył statuetkę Blues Music Awards, a do tej prestiżowej nagrody był nominowany aż dziewięt­na­ście razy. Tym, których zachwyciły poprzed­nie albumy Taylora „Otis Taylor’s Con­traband” także się spodoba. Klimat jest podobny – trochę mroczny, nieco tajem­niczy; podobne są też tematy, po które w swojej twór­czo­ści lubi sięgać muzyk. W samej muzyce nie ma wir­tuozer­skich popisów, ale na brak róż­norod­no­ści brzmień nie można narzekać. Obok mocno bluesowych „Your Ten Dol­lar Bill” czy „Lay On My Delta Bed” – w otwierającym long­play utworze „Yell Your Name” – słychać echa Mek­syku, ale pojawiają się też klimaty folk-​bluesowe i Americana. Zresztą, w przy­padku Taylora trudno pisać o gatun­kach, bo wszystko czego się dotknie prezen­tuje po swojemu, w spo­sób jakiego nie mógłby pod­robić nikt inny. To dzięki temu własnemu soun­dowi jest dziś jed­nym z naj­ciekaw­szych współ­czesnych bluesmanów – właśnie „bluesmanów”, a nie jedynie „muzyków bluesowych”. Jeśli na pol­skich kon­cer­tach pokaże się tak dobrze jak na nowej płycie, a nie ma powodu w to wąt­pić, czekają nas dwa naprawdę ważne muzyczne wydarzenia.

Prze­mek Draheim

Opublikowano: 2012-03-15 14:06:19
Wydawca: Telarc
Posłuchaj: www.amazon.com

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design