In English

Zed Mitchell „Game Is On”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Acoustic Music jest jedną z czołowych gitarowych wytwórni płytowych, jakie można dziś spo­tkać na rynku. To krót­kie zdanie dobrze opisuje tę nie­miecką oficynę, której produk­cje kojarzą się melomanom przede wszyst­kim z akustycz­nymi gitarami i bar­dzo dobrą jako­ścią dźwięku. Nowy krążek Zeda Mit­chella owszem, brzmi znakomicie, ale zamiast akustycz­nych instrumen­tów przynosi sound elek­trycz­nej gitary pięk­nie wkom­ponowany w muzykę z pogranicza współ­czesnego bluesa i delikat­niej­szego blues-​rocka – a więc z terytoriów, w które firma Petera Fin­gera rzadziej się zapusz­cza. Tu wypad się opłacił, bo Mit­chell wie jak zrobić użytek z instrumentu, jak na kogoś, kto współ­pracował na przy­kład z Tiną Tur­ner, Philem Col­lin­sem czy Natalie Cole, albo otwierał kon­certy B.B. Kinga, Joe Coc­kera czy San­tany przy­stało. Może dlatego na „Game Is On” słychać tak różne style, od sub­tel­nego swingu w „Lonely Just Like Me”, przez roz­laną bal­ladę w „Spring­time In Paris”, po ostrą gitarową pirotech­nikę w „Gonna Keep You Satis­fied”. Trochę jak u Any Popovic – tak jak Zed urodzonej w serb­skim Bel­gradzie. (pd)

Opublikowano: 2012-05-04 14:12:02
Wydawca: Acoustic Music
Posłuchaj: www.acoustic-shop.de

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design