In English

Gwiazdy na 36. Rawa Blues Festival! Sprawdź kto wygrał zaproszenia na koncert i warsztaty z mistrzem gitary!

opublikowano w dziale Polska

36. edycja Rawa Blues Festival już w naj­bliż­szy week­end. 30 września w sali kon­cer­towej NOSPR zagrają Corey Har­ris oraz Keb’ Mo’ orkiestrą sym­foniczną. W sobotę 1 paź­dzier­nika festiwalowe kon­certy odbywać się będą w Spodku. Zagranicz­nymi gwiaz­dami kon­certu będą: brytyj­ski gitarzysta, wir­tuoz stylu fin­ger­pic­king Albert Lee, Shemekia Copeland (nominowana do Grammy za naj­now­szą płytę „Out­skirts of Love”), JJ Grey & Mofro oraz Toronzo Can­non. Wśród pol­skich wykonaw­ców usłyszymy m.in. zespół Dżem. Na scenie pojawi się też naj­popular­niej­sze muzyczne wcielenie Irka Dudka, Shakin’ Dudi. Razem z organizatorami Rawa Blues Festival przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs w dwóch odsłonach. Sprawdź­cie kto wygrał!

Kon­kurs dla czytelników

Szef wytwórni Alligator, prezen­tującej na festiwalu swoich artystów i – już od kilku lat – jeden z honorowych gości festiwalu to Bruce Iglauer” – taka była prawidłowa odpowiedź w pierw­szej kon­kur­sowej sek­cji. Do wygrania było pięć pojedyn­czych zaproszeń do Spodka. Zdobyli je: Mar­cin z Krakowa, Jakub z Wrocławia, Paweł z Jaworzna, Marek z Mysz­kowa i Paulina z Łańcuta.

Kon­kurs dla gitarzystów

Dodat­kowo, po raz pierw­szy, szansę na specjalną nagrodę – udział w warsz­tatach gitarowych z Alber­tem Lee 29 (trzy podwójne zaproszenia) i 30 września (dwa podwójne zaproszenia) – mieli muzykujący Czytel­nicy. Pytanie dla nich było nieco inne: „dlaczego akurat Ty powinieneś/​powinnaś mieć szansę nauki gry na gitarze pod okiem mistrza?”. Zaproszenia zdobyli: Tomasz z Kruszyna, Jacek z Łodzi, Andrzej z War­szawy, Hanna z Katowic i Piotr z Warszawy.

Zwycięz­com gratulujemy, a wszyst­kich kochających bluesa zachęcamy do uczest­nic­twa w Rawa Blues Festival!

Opublikowano: 2016-09-28 12:40:02

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design