In English

Jimiway Blues Festival! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Dwie ważne chicagow­skie wytwór­nie płytowe, dla których nagrywają zespoły będące zagranicz­nymi gwiaz­dami tegorocz­nego Jimiway Blues Festival to Alligator Records i Del­mark — taka była prawidłowa odpowiedź w kon­kur­sie, który organizowaliśmy wspól­nie z Benedyk­tem Kunic­kim, dyrek­torem Jimiway. Do wygrania były dwa pojedyn­cze zaproszenia na wszyst­kie trzy festiwalowe dni.

Zwycięz­cami kon­kursu są Robert z Kalisza i Jacek z Ino­wrocławia, gratulujemy.

For­macja Mis­sis­sippi Heat i grupa Lil’Ed & The Blues Imperials, których dotyczyło pytanie, a także Mr. Sipp to gwiazdy jubile­uszowej, dwudziestej piątej edycji Jimiway Blues Festival w Ostrowie Wiel­kopol­skim, która odbędzie się 13, 14 i 15 paź­dzier­nika. Oczywi­ście w ramach festiwalu nie zabrak­nie pol­skich wykonaw­ców. W ramach Jimiway wystąpią w tym roku Hot Lips, Hen­drix Resur­rec­tion, Obstawa Prezydenta, Kraków Street Band, Blues Time, Blues Jun­kers i Gang Olsena. Muzyce towarzyszyć będą promocje nowych książek redak­torów Jana Choj­nac­kiego i Zdzisława Pająka. Polecamy!

Opublikowano: 2016-10-10 15:50:54
Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design