In English

Toruń Blues Meeting! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Ciekawi wykonawcy i gorąca atmos­fera, w ramach której granice między fanami, a ich idolami prak­tycz­nie prze­stają ist­nieć to dwie naj­waż­niej­sze cechy wyróż­niające Toruń Blues Meeting na tle innych pol­skich bluesowych festiwali. W tym roku, 18 i 19 listopada, klubowa impreza toruń­skiej „Od Nowy” świętować będzie swoje dwudzieste siódme urodziny. Gwiazdą wydarzenia, spo­glądającą na fanów z plakatu, jest Amerykanin Niki Buzz. Publicz­no­ści zaprezen­tują się także pochodzący z Islan­dii ET Tumason oraz czeski band Buzma Folk Blues. Pol­skę reprezen­tować będą Kasa Chorych, Old Breakout, Nad­miar, Kulisz Trio, Tor­tilla i wspo­mniany Dżem.

Razem z organizatorami Toruń Blues Meeting, przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania jest po pięć pojedyn­czych zaproszeń na każdy z festiwalowych dni. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem wymienić nazwiska co naj­mniej trzech zagranicz­nych gwiazd poprzed­nich edycji festiwalu.

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Toruń Blues Meeting” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy tylko do czwartku 17 listopada, do godziny 12:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięzców!

Opublikowano: 2016-11-14 12:32:10
Źródło: Blues.pl i Toruń Blues Meeting

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design