In English

Jimiway Blues Festival! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

For­macja Mis­sis­sippi Heat, grupa Lil’Ed & The Blues Imperials i Mr. Sipp to gwiazdy jubile­uszowej, dwudziestej piątej edycji Jimiway Blues Festival w Ostrowie Wiel­kopol­skim, która odbędzie się 13, 14 i 15 paź­dzier­nika. Oczywi­ście w ramach festiwalu nie zabrak­nie pol­skich wykonaw­ców. W ramach Jimiway wystąpią w tym roku Hot Lips, Hen­drix Resur­rec­tion, Obstawa Prezydenta, Kraków Street Band, Blues Time, Blues Jun­kers i Gang Olsena. Muzyce towarzyszyć będą promocje nowych książek redak­torów Jana Choj­nac­kiego i Zdzisława Pająka.

Jak co roku razem z dyrek­torem Jimiway Blues Festival, Benedyk­tem Kunic­kim, przy­gotowaliśmy dla Czytel­ników Blues​.pl kon­kurs, w którym do wygrania są dwa pojedyn­cze zaproszenia na wszyst­kie trzy festiwalowe dni. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku i odpowiedzieć na pytanie: „jak się nazywają dwie ważne chicagow­skie wytwór­nie płytowe, dla których nagrywają zespoły będące zagranicz­nymi gwiaz­dami Jimiway?”.

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Jimiway Blues Festival” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do poniedziałku 10 paź­dzier­nika, do godziny 9:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców konkursu.

Opublikowano: 2016-10-06 10:58:17
Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design