In English

Toruń Blues Meeting

opublikowano w dziale Polska

Plejada pol­skich bluesowych i blues-​rockowych wykonaw­ców – Dr Blues & Soul Re Vision, Easy Rider, Cree, Tor­tilla, Adam Blues Band i Dżem – a do tego goście z zagranicy, od Brytyj­czyka Ty’a Gar­nera i Łotyszy z Latvian Blues Band, przez hisz­pań­skiego har­monij­karza Blasa Picona, po amerykań­skiego gitarzystę Stana Skibby z towarzyszeniem Leszka Cichoń­skiego. Tak rysuje się program tegorocz­nej edycji Toruń Blues Meeting, który 16 i 17 listopada odbędzie się w toruń­skim klubie Od Nowa. Festiwal będzie okazją do obej­rzenia zmoder­nizowanej i roz­budowanej nie­dawno siedziby jed­nego z naj­waż­niej­szych klubów studenc­kich w Polsce.

Opublikowano: 2012-11-13 22:30:28
Źródło: www.blues.umk.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design