In English

10 lat Magdy Piskorczyk

opublikowano w dziale Polska

W piątek 23 listopada, w ramach dwudziestej ósmej edycji festiwalu Jesień z Bluesem w Białym­stoku, Magda Piskor­czyk (fot. Irek Graff) świętować będzie dziesięciolecie pracy solowej. Białystok to dla niej wyjąt­kowe miej­sce, bo tam, dokład­nie dekadę wcześniej (23 listopada 2002 roku), po raz pierw­szy wystąpiła przed publicz­no­ścią solo. W ciągu minionych dziesięciu lat Magda Piskor­czyk wydała pięć płyt (i debiutanc­kie demo), w tym jedną z laureatem Blues Music Award z Mem­phis – har­monij­karzem Billy Gib­sonem, a drugą ze szwedz­kim gitarzystą Slidin’ Slimem; jej głos usłyszeć można na kil­kunastu kom­pilacjach wydanych w Pol­sce, Fran­cji, na Węgrzech i w Sin­gapurze; dwukrot­nie wzięła udział w kon­kur­sie Inter­national Blues Chal­lenge w USA i dwukrot­nie znalazła się w jego pół­finale; wystąpiła na wielu festiwalach europej­skich, a we wrześniu tego roku prze­tarła swój muzyczny szlak w Azji, odbywając kil­ku­dniową trasę na Tajaw­nie. Życzymy kolej­nej, rów­nie owoc­nej dekady!

Opublikowano: 2012-11-23 18:55:35
Źródło: www.magdapiskorczyk.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design