In English

The Best Blues… Ever!

opublikowano w dziale Polska

Nakładem wytwórni EMI Music Poland, w ramach popular­nej serii wydaw­niczej „The Best… Ever!” ukazała się składanka poświęcona bluesowi. Na album, który powstał przy udziale i wspar­ciu dzien­nikarza muzycz­nego bliskiego wszyst­kim blues­fanom, Jana Choj­nac­kiego z radiowej Trójki, składają się cztery płyty wypeł­nione bluesowymi utworami, które trzeba mieć w swojej kolek­cji. Wśród wykonaw­ców, którzy znaleźli się na kom­pilacji są między innymi: Robert John­son, Muddy Waters, John Lee Hooker, Willi Dixon, Buddy Guy, B.B. King, John Mayall, Eric Clap­ton, The Animals, Breakout, Gary Moore, Tade­usz Nalepa, ZZ Top, Dr. John i Joe Louis Wal­ker. Blues​.pl jest jed­nym z patronów medial­nych wydawnictwa.

Opublikowano: 2012-11-27 11:53:45
Źródło: www.facebook.com/emimusicpoland

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design