In English

Zmarł Ryszard „Krokodyl” Rutkowski

opublikowano w dziale Polska

Przy­krą wiadomość opublikowało na swojej stronie inter­netowej Otwoc­kie Towarzystwo Bluesa i Bal­lady. 28 listopada, w wieku 63 lat, zmarł Ryszard „Krokodyl” Rut­kow­ski (fot. www​.otwock​blues​.pl) – muzyk, współ­założyciel otwoc­kiego stowarzyszenia, oddany działacz lokal­nego środowiska bluesowego. Ostat­nią wolą zmar­łego było, aby przyjaciele muzycy zagrali na jego pogrzebie bluesa. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 1 grud­nia, o godzinie 9:00 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochow­skiej w Otwocku-​Świdrze przy ul. Sowiń­skiego 17 (za przejaz­dem w Świdrze w stronę Mlądza, ok. 300 metrów w lewo). Zmar­łego będzie można pożegnać przed pogrzebem – wystawienie trumny będzie miało miej­sce w przy­szpital­nej kaplicy przy ul. Batorego w Otwocku w godzinach od 8:00 do 8:30.

Opublikowano: 2012-11-30 15:38:33
Źródło: otwockblues.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design