In English

Wygraj album The Lucky & Tamara Peterson Band!

opublikowano w dziale Polska

Pięć srebr­nych płyt – trzy DVD i dwie CD – składa się na zapis kon­certu The Lucky & Tamara Peter­son Band jaki odbył się w nie­miec­kim 55 Arts Club Ber­lin. To naj­now­sze wydaw­nic­two utalen­towanego bluesmana Lucky Peter­sona. Pięk­nie wydany i wypeł­niony po brzegi bluesem, soulem i funky album zawiera ponad 200 minut muzyki na krąż­kach DVD i ponad 150 na krąż­kach CD – trudno wskazać wykonawcę, który prze­bije taki wynik.

Razem z wydawcą albumu, wytwór­nią Black­bird Music z Nie­miec, przy­gotowaliśmy dla Facebookowych Fanów Blues​.pl kon­kurs, w którym do wygrania jest jeden egzem­plarz tego imponującego wydaw­nic­twa, „Live at the 55 Arts Club Ber­lin”. Żeby go zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku i odpowiedzieć na pytanie:

  • Grą na jakich instrumen­tach Lucky Peter­son zaskar­bił sobie sym­patię bluesowej publiczności?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do poniedziałku 10 grud­nia, do godziny 11:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięzcę losowania.

Opublikowano: 2012-12-03 15:43:42
Źródło: Blues.pl i Blackbird Music

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design