In English

Nowa płyta Boogie Boys

opublikowano w dziale Polska

Made in Cali” to tytuł naj­now­szego, trzeciego albumu grupy Boogie Boys. Jak sugeruje nazwa, materiał na płytę w cało­ści zarejestrowano i wyprodukowano w Califor­nii w Stanach Zjed­noczonych. Producen­tem albumu jest znany pol­skiej publicz­no­ści, ceniony amerykań­ski har­monij­karz John Clifton, mający w dorobku współ­pracę z takimi artystami jak Rod Piazza, James Har­man, Johny Dyer czy syn Muddy’ego Watersa, Big Bill Mor­gan­field. Na „Made in Cali” składa się jedena­ście utworów, w których obok muzyków tria pojawiają się ciekawi goście, między innymi Ron Thopm­son – uznany gitarzysta współ­pracujący z Joh­nem Lee Hookerem czy Ettą James, John & Bill Clifton z Mofo Party Band, Roger Perry, Wil­liam Mor­ris, Ron Catalano, a także – w chór­kach – Ed Burke i Michael Mil­ler. Płytę „Made in Cali” promuje dostępna na YouTube świąteczna piosenka „Christ­mas With Me”, która pod koniec listopada trafiła do stacji radiowych w Pol­sce. Wydawcą albumu jest Flower Records.

Opublikowano: 2012-12-10 15:14:28
Źródło: www.bluesflowers.com/flower

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design