In English

Sprawdź kto wygrał album The Lucky & Tamara Peterson Band!

opublikowano w dziale Polska

Gitara i organy Ham­monda to instrumenty, dzięki którym Lucky Peter­son zaskar­bił sobie sym­patię bluesowej publicz­no­ści – taka była poprawna odpowiedź w kon­kur­sie przy­gotowanym przez Blues​.pl i wydawcę albumu „Live at the 55 Arts Club Ber­lin”, wytwór­nię Black­bird Music z Nie­miec, w ramach którego mogli­ście wygrać jeden egzem­plarz tego wyjąt­kowego, pięciopłytowego wydawnictwa.

Do Redak­cji przy­słano kil­kadziesiąt prawidłowych odpowiedzi. Szczę­ście w losowaniu narody miał Mate­usz z Wrocławia, gratulujemy!

Album „Live at the 55 Arts Club Ber­lin” składający się pięciu srebr­nych płyt – trzech DVD i dwóch CD – przynosi zapis kon­certu The Lucky & Tamara Peter­son Band jaki odbył się w nie­miec­kim 55 Arts Club Ber­lin. Pięk­nie wydany i wypeł­niony po brzegi bluesem, soulem i funky zawiera ponad 200 minut muzyki na krąż­kach DVD i ponad 150 na krąż­kach CD.

Opublikowano: 2012-12-10 23:10:41
Źródło: Blues.pl i Blackbird Music

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design