In English

Bluesowe czwartki z charyzmą

opublikowano w dziale Polska

Pięć kon­cer­tów odbędzie się w stycz­niu w ramach „Bluesowych czwart­ków z charyzmą”, czyli muzycz­nego cyklu organizowanego w Poznaniu. Wśród zespołów, które prezen­tować się będą w kolejne czwartki miesiąca w klubie Crime Story będzie można usłyszeć między innymi duet Przy­tuła & Kruk, Blue Wave Band czy wspólny projekt Sebastiana Riedla i Michała Kielaka z gościn­nym udziałem Bartka Łęczyc­kiego, Romana Badeń­skiego, Tomasza Kamiń­skiego i Jacka Jagusia. Tradycyj­nie, na zakoń­czenie każ­dego z wieczorów odbywać się będzie losowanie bluesowych nagród – płyt, biletów na kon­certy, koszulek.

Opublikowano: 2013-01-03 09:29:47
Źródło: www.blues.org.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design