In English

„Weterani bluesa” w radiowej Jedynce

opublikowano w dziale Polska

Sławek Wierz­chol­ski i Nocna Zmiana Bluesa będą reprezen­tować Pol­skie Stowarzyszenie Bluesowe na tegorocz­nym Inter­national Blues Chal­lenge w Mem­phis. Pierw­szy kon­cert w ramach kon­kursu zespół zagra 30 stycz­nia. Wyjazd grupy do Stanów Zjed­noczonych i udział w prestiżowym prze­glądzie był tematem roz­mowy Sławka Wierz­chol­skiego z Paw­łem Sztompke z Programu Pierw­szego Pol­skiego Radia. Roz­mowy można posłuchać na stronie Jedynki.

Opublikowano: 2013-01-28 12:49:50
Źródło: www.polskieradio.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design