In English

Sprawdź kto wygrał płytę formacji Dr Blues & SOUL RE VISION!

opublikowano w dziale Polska

9 muzyków zagrało w składzie grupy Dr Blues & SOUL RE VISION w czasie kon­certu roz­poczynającego występ zespołu Dżem 9 grud­nia 2012 roku w Poznaniu – taka była poprawna odpowiedź w kon­kur­sie przy­gotowanym przez Blues​.pl i for­mację Dr Blues & SOUL RE VISION, w ramach którego do wygrania były trzy egzem­plarze ich debiutanc­kiej płyty, albumu „In The Mid­night Hour…”, z autografami.

Szczę­ście w losowaniu nagród mieli Piotr z Łob­żenicy, Adam z Torunia i Artur z Jaworzynki!

Ze względu na duże zain­teresowanie kon­kur­sem i znaczną ilość prawidłowych odpowiedzi, zespół Dr Blues & SOUL RE VISION postanowił do trzech głów­nych płyt dodać jesz­cze pięć egzem­plarzy albumu w koper­towym wydaniu promocyj­nym – także z autografami. Te płyty wylosowali Irene­usz z Poznania, Tomasz z Kruszyna, Sławomir z War­szawy, Piotr z War­szawy i Karol z Lublina.

Wszyst­kim zwycięz­com gratulujemy i życzymy miłego odsłuchu!

Opublikowano: 2013-01-28 15:40:59
Źródło: Blues.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design