In English

„Bałtycki Blues” na Shanties 2013. Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Trzyna­ście kon­cer­tów, dziewięć w CK Rotunda i cztery w Tawer­nie „Stary Port” oraz szereg imprez towarzyszących – to atrak­cje tegorocz­nej, trzydziestej drugiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglar­skiej Shan­ties 2013, który odbędzie się w Krakowie między 21 a 24 lutego. Wydarzenie zain­auguruje kon­cert „Bał­tycki Blues”, w którym wystąpią m.in. Andrzej Korycki i Dominika Żukow­ska, Wal­demar Miecz­kow­ski, Jerzy Poręb­ski i białostocka Kasa Chorych (fot. Andrzej Staszok).

Wraz z organizatorami Shan­ties 2013 przy­gotowaliśmy dla Naszych Facebookowych Fanów kon­kurs, w którym do wygrania są aż cztery pojedyn­cze zaproszenia na kon­cert inauguracyjny festiwalu!

Żeby zdobyć kon­kur­sowe bilety należy polubić Blues​.pl na Facebooku i odpowiedzieć na pytanie: jak był tytuł płyty, za którą gwiazda „Bał­tyc­kiego Bluesa”, zespół Kasa Chorych, zdobył pierw­szego w historii Fryderyka w kategorii „Blues”?

Odpowiedzi, ze słowem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do nie­dzieli 17 lutego, do godziny 23:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2013-02-11 19:59:03
Źródło: Blues.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design