In English

Marek Wojtowicz zagra z Bobem Corritore

opublikowano w dziale Polska

Nie­zwykle interesującą wiadomo­ścią podzielił się z nami Marek Woj­towicz (fot. strona domowa artysty). Wokalista i gitarzysta propagujący tradycyj­nego, akustycz­nego bluesa zagra z Bobem Cor­ritore (fot. strona domowa artysty) – jedną z naj­bar­dziej zapracowanych postaci współ­czesnego bluesa: popular­nym har­monij­karzem, cenionym producen­tem płyt, autorem cieszącej się dużą słuchal­no­ścią radiowej audycji i szefem klubu bluesowego Rhythm Room w Phoenix w Arizonie. Muzycy mają wspól­nie wystąpić 26 i 27 kwiet­nia pod­czas festiwalu Motywy Bluesa w Raciborzu.

Opublikowano: 2013-02-17 22:16:43
Źródło: www.marekwojtowicz.eu

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design